Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, bạn có thể sử dụng tiếng Anh gần như ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, trong cách sử dụng từ vựng tiếng Anh bạn sẽ gặp phải những nhầm lẫn. Trong đó, chắc chắn không ít người hay đặt câu hỏi rằng: “Nói tiếng Anh là gì?” vì thường xuyên lẫn lộn giữa các động từ “say”, “tell”, “talk”, “speak”. Ngay cả người bản địa cũng khó lý giải sự khác nhau giữa bốn từ này. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phân biệt chúng nhé.

Cách sử dụng

Say

“Say” là động từ phổ biến nhất để diễn đạt hành động NÓI, mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”. “Say” chú trọng, nhấn mạnh việc thể hiện nội dung lời nói.

Say được sử dụng như thế nào trong tiếng Anh? (Ảnh: Internet)

Khi gặp tình huống nào đó cần dùng từ NÓI, nhiều người đã đặt câu hỏi “Nói tiếng anh là gì?” và đáp án là từ SAY.

 • “Say” là động từ phổ biến nhất để diễn đạt hành động NÓI, mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”. “Say” chú trọng, nhấn mạnh việc thể hiện nội dung lời nói.

 • Say không bao giờ đi chung với tân ngữ chỉ người: say something hoặc say something to somebody.

Ví dụ:

 • I won’t say anything to anyone. → Tôi sẽ không nói gì với bất kỳ ai.
 • Whatever did I say to make you think that? → Tôi đã nói cái gì khiến bạn nghĩ như vậy?
 • Anna said (that) she had a flu. → Anna nói rằng cô ấy bị cúm.
 • Could you say that again? → Bạn có thể nói lại điều đó không?

Tell

“Tell” là động từ có ý nghĩa: kể, nói với ai điều gì (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) hoặc cho ai biết điều gì (tell somebody about something).

Tell được sử dụng như thế nào trong tiếng Anh? (Ảnh: Internet)

“Tell” là động từ có ý nghĩa: kể, nói với ai điều gì (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) hoặc cho ai biết điều gì (tell somebody about something).

 • Mục đích: truyền đạt thông tin hoặc đưa ra hướng dẫn.

 • Tell thường có 1 đến 2 tân ngữ chỉ người kèm theo sau.

 • Tell cũng được sử dụng với mệnh đề that, what, where,…

Ví dụ:

 • What did I tell you? → Tôi đã nói với bạn cái gì?
 • Why did you tell John about that event? → Sao bạn lại nói với John về sự kiện đó?
 • I tell him he must go. → Tôi nói anh ấy rằng anh ấy phải đi.
 • My mom is telling me a love story. → Mẹ tôi đang kể cho tôi nghe một câu chuyện tình yêu.
 • Tell me something about family. → Hãy nói cho tôi biết về gia đình bạn.

Talk

Với câu hỏi “nói tiếng anh là gì?”, talk cũng là một trong những đáp án phổ biến.

“Talk” là động từ có nghĩa “nói chuyện với ai“, “trao đổi với ai về cái gì“. “Talk” dùng để diễn đạt một cuộc trao đổi gồm nhiều người với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng và cảm xúc. Động từ này nhấn mạnh đến hành động “nói”. Thường gặp trong các kết cấu: talk to somebody (nói chuyện với ai), talk about something (nói về điều gì), talk with somebody (chuyện trò với ai).

Talk được sử dụng như thế nào trong tiếng Anh? (Ảnh: Internet)

“Talk” là động từ có nghĩa “nói chuyện với ai“, “trao đổi với ai về cái gì“. “Talk” dùng để diễn đạt một cuộc trao đổi gồm nhiều người với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng và cảm xúc.

Động từ này nhấn mạnh đến hành động “nói”. Thường gặp trong các kết cấu: talk to somebody (nói chuyện với ai), talk about something (nói về điều gì), talk with somebody (chuyện trò với ai).

Ví dụ:

 • They are talking about you. → Họ đang nói về bạn đấy.
 • Let’s talk about this.→ Hãy nói về vấn đề này.
 • I just want to talk to you.→ Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn.
 • Anna didn’t come here to talk to me. → Anna đã không đến và nói chuyện với tôi.

Speak

Speak cũng là “ứng cử viên sáng giá” cho câu hỏi nói tiếng anh là gì của người bạn mới bắt đầu học tiếng anh.“Speak” là động từ chỉ hành động nói nhưng trong tâm thế lịch sự và trang trọng hơn.

Speak được sử dụng như thế nào trong tiếng Anh? (Ảnh: Internet)

 • Speak cũng là “ứng cử viên sáng giá” cho câu hỏi nói tiếng anh là gì của người bạn mới bắt đầu học tiếng anh.“Speak” là động từ chỉ hành động nói nhưng trong tâm thế lịch sự và trang trọng hơn.

 • Khi dùng, chúng ta chú trọng đến việc “phát thành lời” có nghĩa là“nói chuyện với ai (speak to/ with somebody)”. “Speak” thường không có tân ngữ theo sau.

Ví dụ:

 • I just want to speak my opinion. → Tôi chỉ muốn nói về quan điểm của mình.
 • Jane’s going to speak in public about her new film. → Jane sắp phát biểu trước công chúng về phim mới của cô ấy.
 • She can’t speak Korean fluently. → Cô ấy không thể nói tiếng Hàn thành thạo.
 • Can I speak to Anna? → Tôi có thể nói chuyện với Anna được không?

Có thể thấy với 4 từ hoàn toàn khác nhau, “nói tiếng Anh là gì” là một vấn đề khá đau đầu với nhiều bạn. Hãy đến với phần tiếp theo: Cấu trúc sử dụng để tìm hiểu kỹ hơn nhé!

Phân biệt cấu trúc sử dụng các động từ NÓI

Nói tiếng anh là gì có đến 4 từ để sử dụng. Vậy làm thế nào để phân biệt chúng?

Một cách khác được sử dụng để phân biệt Say, Talk, Speak, Tell chính là cấu trúc sử dụng của chúng

Một cách khác được sử dụng để phân biệt Say, Talk, Speak, Tell chính là cấu trúc sử dụng của chúng (Ảnh: Internet)

Đừng bỏ lỡ những từ vựng thú vị về chủ đề ẩm thực trong bài viết: “Cháo tiếng anh là gì? Bổ sung kho từ vựng về ẩm thực”

Say

Say something to somebody

Ví dụ:

 • I didn’t say anything to Maximus about it. → Tôi đã không nói gì với Maximus về chuyện đó cả.
 • I want to say a few word about my job to Jack. → Tôi muốn nói với Jack vài điều về công việc của tôi.

Tell

tell somebody something

Ví dụ:

 • Please tell me anything that you know about her. → Làm ơn hãy nói cho tôi bất cứ điều gì bạn biết về cô ấy.
 • I know you will be sad when I tell you that I am interested in politics more than economy. → Tôi biết bạn sẽ buồn khi tôi nói với bạn rằng tôi hứng thú với chính trị hơn là kinh tế.

Talk

talk to somebody about somebody/ something

Ví dụ:

 • Mom says (that) she wants to talk to you about David. → Mẹ nói (rằng) bà muốn bàn chuyện với bạn về David.
 • We’ll talk about that point later. → Chúng ta sẽ bàn về điểm đó sau.

Speak

speak to somebody about something/somebody

Ví dụ:

 • I need to speak to the manager about your fault. → Tôi cần nói chuyện với quản lý về lỗi sai của bạn.
 • I will speak to him about it. → Tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề đó.

Qua diễn giải chi tiết như trên, chắc hẳn bạn cũng đã có được câu trả lời cho thắc mắc “nói tiếng anh là gì” đúng không nào?

Vốn từ vựng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc học tiếng Anh. Để việc học từ vựng thoải mái và hứng khởi nhất, bạn nên bắt đầu với những chủ đề thân thuộc. Hãy khám phá ngay hai chủ đề rất gần gũi về “mẹ” và các “tháng” trong tiếng Anh qua hai bài viết: “Mẹ tiếng Anh là gì? Những câu quote hay về gia đình”. Và “Tháng tiếng Anh là gì? Từ vựng siêu hay về thời gian trong Tiếng Anh”

Tóm tắt “Nói tiếng Anh là gì”

Để tóm gọn lại các ý ở trên cho câu hỏi “nói tiếng anh là gì”, chúng ta có thể rút ngắn như sau:

Sự khác biệt giữa Say, Tell, Speak, Talk là gì? SAY: có nghĩa là “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng và nhấn mạnh đến nội dung được nói ra. TELL: động từ mang nghĩa “kể, nói với ai về cái gì (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something), cho ai biết về điều gì (tell somebody about something). SPEAK: khi dùng động từ này, chúng ta muốn nhấn mạnh đến việc “phát ra lời nói”. Động từ này mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody)”. “Speak” không có tân ngữ theo sau, nếu có thì là danh từ chỉ thứ tiếng. TALK: cũng với ý nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về điều gì” nhưng khác “speak” vì nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.

Sự khác biệt giữa Say, Tell, Speak, Talk là gì? (Ảnh: Internet)

 • SAY: có nghĩa là “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng và nhấn mạnh đến nội dung được nói ra.
 • TELL: động từ mang nghĩa “kể, nói với ai về cái gì (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something), cho ai biết về điều gì (tell somebody about something).
 • SPEAK: khi dùng động từ này, chúng ta muốn nhấn mạnh đến việc “phát ra lời nói”. Động từ này mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody)”. “Speak” không có tân ngữ theo sau, nếu có thì là danh từ chỉ thứ tiếng.
 • TALK: cũng với ý nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về điều gì” nhưng khác “speak” vì nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.

Thông qua tóm tắt trên, bạn đã có cho mình cái nhìn chung nhất về vấn đề “nói tiếng anh là gì”. Hãy ghi nhớ và vận dụng chúng đúng nơi đúng tình huống nhé!

Động từ NÓI tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có đến 4 từ khác nhau: say, tell, talk, speak. Mong rằng thông qua bài viết trên bạn đã có thể hiểu về sự khác biệt giữa chúng và không còn băn khoăn với câu hỏi Nói tiếng Anh là gì nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những bài viết mới và hữu ích về từ vựng trong tiếng Anh nhé!

Học tiếng Anh không hề đơn giản. Điều này lại đặc biệt khó khăn hơn với những người đang đi làm. Vậy những phương pháp có thể phù hợp với quỹ ngân sách eo hẹp của người đi làm? Đón đọc ngay bài viết: “3 phương pháp học tiếng Anh cho người đi làm hiệu quả nhất