Press ESC to close

Thanh Trúc

Tự nhận xét: Ham học hỏi, nhiệt tình và rất năng động Sở thích: trải nghiệm mọi thứ, làm đẹp và đọc sách Câu nói yêu thích: “Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine." - Jack Ma.