Press ESC to close

Tracy

Nhận xét: Tracy là một cô bé nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ. Tự thấy mình luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến những người xuong quanh. Sở thích: Nhảy hiện đại, du lịch. Câu nói yêu thích: “Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại.” – Khuyết danh.