Press ESC to close

Samy

Nhận xét về bản thân: Thuộc cung Song Ngư nên rất nhạy cảm. Dễ bị tác động bởi những người xung quanh. Thậm chí hơi đa sầu đa cảm.
Sở thích: Làm đẹp và thời trang
Câu nói yêu thích: “Đừng bao giờ quá bận rộn để quên nói lời “làm ơn” hay “cảm ơn”. – Khuyết danh.