Press ESC to close

Thúy Quỳnh

Tự nhận xét: Có thể mọi người thấy tôi là một cô bé nhỏ. Tuy nhỏ nhưng có võ đó nha! Sở thích: Hội họa, công nghệ. Câu nói yêu thích nhất: “Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó” – Theodore Roosevelt