Press ESC to close

Lisa Phan

Nhận xét: nghĩ đơn giản, thích tự do và năng động Sở thích: Thích chụp ảnh, phối quần áo và chơi Tiktok. Câu quote tâm đắc nhất: Trời đổ mưa rồi, sao anh còn chưa đổ em?