Press ESC to close

khuyen_lee

Nhận xét: mọi người hay gọi mình là Chuột. Sở thích: Thích viết xíu xiu, thích đi du lịch xíu xiu, thích chụp ảnh cùng tự nhiên lắm lắm. Câu quote tâm đắc nhất: The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.